Taekwon Do Trnava HWA-RANG header

Vitajte na stránke klubu
Taekwon Do HWA-RANG Trnava

Taekwon-Do - systém stupňov

Systém stupňov / Dan-Gup Jedo /
 
 
     V Taekwon-Do je rozvoj charakteru, statočnosti, húževnatosti a techniky odstupňovaný
rovnako, ako individuálne nadanie. Podporná stupnica je rozdelená do 19 stupňov - 10 žiackych
stupňov / Kupov / a 9 majstrovských stupňov / Danov /. Tie prvé začínajú 10. stupňom / Kup /
a končia 1. stupňom. Majstrovské stupne začínajú 1. stupňom / Dan / a končia posledným 9. stupňom.
   V číslovanie systéme je samozrejme určitý význam. U majstrovských stupňov nie je číslo 9
iba najvyšším / stupňom / číslom medzi jednomiestnymi číslami, ale je to tiež číslo 3, násobené
číslom 3. V Oriente je číslo 3 najváženejší zo všetkých čísel.
 
     Čínske písmeno reprezentujúce číslo 3 je napísané:  º. Vrchná linka znamená nebo, stredná
linka znamená smrteľnosť a spodná znamená zem. Verí sa, že jednotlivec, ktorý bol úspešný v hájenie
záujmov svojej krajiny, spoluobčanov a boha a je schopný dosiahnuť zhodu so všetkými tromi, bude
ašpirovať na to, stať sa kráľom, ktoré sa písalo takto: Ï. Čínsky znak pre 3 a kráľ je takmer
synonymum. Ak sa číslo 3 násobí sebou samým, je výsledok 9, najvyšší z vysokých, preto
je stupeň číslo 9 najvyšší z pásov vysokých stupňov.
 
     Číslo 9 možno rozdeliť na 3 tretiny, z ktorých každá bude rovná číslu 3, teda 3 + 3 + 3 = 9. Je
tiež zaujímavé poznamenať, že ak je číslo 9 násobené akýmkoľvek druhým jednomiestnym
číslom a výsledné číslice sa sčítajú dohromady, vyjde vždy 9. Napríklad 9x1 = 9, 9x2 = 18 a
1 + 8 = 9, a tak ďalej až k 9x9 = 81 a 8 + 1 = 9. Pretože túto vlastnosť má iba jednomiestne číslo,
ukazuje to opäť, že číslo 9 je najabsolútnejšie z čísel. Použitím čísla 3 o jeden krok ďalej, sú
majstrovské stupňa ďalej rozdelené do 3 odlišných tried.
 
 
 
    Prvý (I.) až tretí (III.) majstrovský stupeň sú považované za stupne pre nováčikov čierneho pásu.
Žiaci sú stále len začiatočníci v porovnaní s vyššími majstrovskými stupňami. Vo štvrtom (IV.)
majstrovskom stupni prekročí študenti prah dospievania a vstúpi do triedy odborníkov. 7. (VII.)
až 9. (IX.) stupeň sa skladá z majstrov Taekwon-Do elity, ktorá plne porozumela všetkým podrobnostiam
Taekwon-Do, duševným aj telesným.
 
     Zostáva jedna otázka, prečo sa začína najnižším dvojciferným číslom 10, prečo sa nezačína
s najnižším jednomiestnym číslom a nepostupuje sa od 1. žiackeho stupňa k deviatemu a
potom sa nezačne znovu aj pre majstrovské stupňa? Aj keď by to bolo logickejšie, je číselný systém
10-1 a 1-10 v Oriente večný. Bolo by nemožné, či nie dokonca značne neslušné, pokúšať
sa zmeniť prax, ktorá je dokonca zavedená aj v detských hrách. Snáď pre to bol niekedy nejaký
logický dôvod, avšak ten sa zdá stratený v dávnoveku. Avšak je číslo 10 najnižšie z
dvojciferných čísel, teda musí začiatočník začínať u tohto čísla skôr ako u 11 alebo 12, ktoré
sú číselne vyššie.
 
 
Oslovenia
 
Cvičencovi s vyšším technickým stupňom sa všeobecne hovorí SONBE.
I. až III. Dan – BOO SABOM – Národný inštruktor - asistent – môže samostatne viesť tréning
IV. až VI. Dan – SABOM – Medzinárodný inštruktor – môže viesť tréning na celom svete, môže udeľovať technické stupne.
VII. Dan – SAHYUN- Majster Taekwon-Do
VIII. Dan – SONIM SAHYUN- Starší majster Taekwon-Do
IX. Dan – SASEONG- Veľmajster Taekwon-Do
 
 
Inštruktorské a majstrovské tituly a nášivky
 
 
 
 
DS


31st Oct, 17
Powered by CouchCMS